Skip to main content

Staff yr ysgol | School Staff

Mrs Rh Evans Pennaeth | Headteacher
Mrs Rh Morris Ysgrifenyddes | Secretary
Miss A Wathan Blwyddyn 5 a 6 | Year 5 and 6
Mrs A Grinter Blwyddyn 3 a 4 | Year 3 and 4
Mrs E Bevan Dirprwy Bennaeth | Deputy Headteacher + Blwyddyn 1 a 2 | Year 1 and 2
Mrs H Gibson | Miss F Davies Meithrin a Derbyn | Nursery and Reception
Miss C Rees Uned  CCD |LSC Unit
Miss T Burt Cynorthwywraig Addysgu | Teaching Assistant
Miss R Morris Cynorthwywraig Addysgu | Teaching Assistant
Mrs R Brayley Cynorthwywraig Addysgu | Teaching Assistant
Miss Ff Harries Cynorthwywraig Addysgu | Teaching Assistant + Goruchwylydd Cinio | Lunchtime Supervisor
Mrs J Williams Cynorthwywraig Addysgu | Teaching Assistant
Mrs Rh Baynes Cynorthwywraig Addysgu | Teaching Assistant + Goruchwyliwr Clwb Brecwast | Breakfast Club Supervisor
Mr R Williams Gofalydd | Caretaker
Mrs L Allen Cogydd | Cook
Mrs D Griffin Goruchwyliwr Cinio | Lunchtime Supervisor
Mrs S Balfe Glanhawr | Cleaner + Goruchwyliwr Clwb Brecwast | Breakfast Club Supervisor
Mrs N Thomas Glanhawr + Goruchwyliwr Cinio | Cleaner + Lunchtime Supervisor