Skip to main content
Author: Deleted User

Cwis Dim Clem!

Llongyfarchiadau i Evan, Teagan, Kimberly a Holly am gystadlu yn frwd yng nghwis Dim Clem yn erbyn ysgolion Siroedd eraill yng Nghaerfyrddin.

Congratulations to Evan, Teagan, Kimberly a Holly for competing in the Dim Clem quiz against schools from other counties in Carmarthen.