Skip to main content

Cynllun Gwella Ysgol / School Development Plan

Blaenoriaethau’r ysgol ar gyfer 2023 – 2024 yw / The school’s priorities for 2023 – 2024 are:

Targed / Target 1:

Creu dysgwyr uchelgeisiol ac hyderus drwy wella Sgiliau Llafar /

Develop ambitious and capable learners by improving oracy skills 

Targed / Target 2:

Creu dysgwyr uchelgeisiol a hyderus drwy ddatblygu Medrau Rhifedd disgyblion  

  / Develop ambitious and capable learners through developing their Numeracy skills  

  Targed / Target 3:

  Datblygu dealltwriaeth gytun o Gynnydd yn y Cwricwlwm i Gymru ar draws yr ysgol -gan gynnwys asesu ac AAGD effeithiol /

  Develop a shared understanding of Progression in the Curriculum for Wales across the school including assessment and effective AfL

  Targed / Target 4:

  I wella presenoldeb disgyblion / To improve pupil attendance