Skip to main content

Meithrin / Nursery

Mae gan yr ysgol sesiwn Meithrin bore ar gyfer disgyblion sy’n 3 oed, rhwng 8:50yb a 11:30yb. Yr ydym yn derbyn y disbylion i’r ysgol yr hanner tymor sy’n dilyn eu penblwydd. Rhaid i bob cais mynediad mynd trwy’r awdurdod leol i gael lle, ond, plis cysylltwch a’r ysgol am fwy o wybodaeth ac i drefnu ymweliad.

The school offers morning Nursery sessions for pupils who are 3 years old between 8:50am and 11:30am. Pupils are welcomed the half term following their third birthday. All applications are administered through the local authority for a placement, however, please contact the school for further information and to arrange a visit.