Skip to main content

Ysgolion Iach

Mae Ysgol Gymraeg Trebannws yn rhan o’r Rhwydwaith Cynlluniau Ysgolion Iach Cymru. Mae hyn yn golygu ein bod yn ceisio hyrwyddo a diogelu iechyd a lles corfforol a meddyliol ein disgyblion a’r gymuned. Rydym wedi cyflawni’r wobr cam 5 ac ar hyn o bryd yn gweithio tuag at gyrraedd cam 6. Gwerthfawrogir eich cefnogaeth yn fawr iawn a dyma rai ffyrdd gallwch chi ein helpu ni i gyflawni hyn –

  • Dim losin na diodydd ‘fizzy’
  • Rydym yn annog disgyblion ddod â photeli dŵr i’r ysgol yn ddyddiol ac i yfed digon o ddŵr yn ystod y dydd
  • Rydym hefyd yn annog pecynnau bwyd iachus, dyma rai syniadau i chi –

Am ragor o wybodaeth, cliciwch ar y wefan isod.

https://www.nhs.uk/change4life/recipes/healthier-lunchboxes

 

Ysgol Gymraeg Trebannws is a member of the Welsh Network of Healthy Schools Schemes. This means that we actively promote and protect the physical, mental and social health and wellbeing of our pupils and the community. We have achieved the phase 5 award and are currently working towards our Phase 6. Your support is greatly appreciated and here are some ways you can help us to achieve this –

  • No fizzy drinks or sweets
  • We encourage the pupils to bring a bottle of water daily to drink throughout the day
  • We also encourage a healthy lunch box, here are some ideas for you –

For more information and ideas, please visit the NHS website by clicking the link below.

https://www.nhs.uk/change4life/recipes/healthier-lunchboxes

 

 

_______________________________________________________________________________

 

 

https://www.nhs.uk/live-well/eat-well/the-eatwell-guide/