Skip to main content

Gwobr Arian Siarter Iaith

Braf yw hysbysu bod yr ysgol wedi llwyddo ennill y Wobr Arian yr wythnos yma ar gyfer y Siarter Iaith, llongyfarchiadau enfawr i holl ddisgyblion yr ysgol am eu hymdrechion gyda’r iaith Gymraeg o fewn y dosbarth ac ar y buarth / It gives us great pleasure to announce that the school has managed to achieve the Silver Award in the Siarter Iaith this week, a massive congratulations to all pupils for their continued effort with the Welsh language within the class and on the playground.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *